Bo Privéns kurs i Defendo är ett utmärkt sätt att för sig själv och personal lära sig att ta sig ur olika situationer som kan uppstå på både arbetet och fritiden på ett bra och enkelt sätt. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska övningar som alla lätt kan lära sig oavsett ålder eller kön. De flesta personer tror att styrkan är det mest avgörande i en svår situation men man inser under kursens gång att det inte har någon större betydelse.
Jag tycker att denna kurs har varit lärorik och en bra utbildning för både mig själv och mina anställda. Min personal säger att de känner sig mer trygga efter kursen och påpekar att självförtroendet har ökat. Trots egna erfarenheter av olika kampsporter tycker jag ändå att den här kursen har mycket att erbjuda då den är framtagen som ren självförsvarskurs. Jag kan rekommendera andra handlare och anställda att gå Bo Privéns kurs i Defendo för att skapa en mer säker och trygg arbetsmiljö.
Michael Axelson
Rimi Vårby