”Att driva dagvarubutik idag handlar om så mycket mer än

att köpa och sälja varor.  En stor del av vardagen måste tyvärr ägnas åt att förebygga snatterier, hot, våld och rån. Därför känns det  bra att vi i butiken vid

två tillfällen via Defendo Security genomfört en utbildning där vi lärt oss

praktiskt självförsvar som höjer samtligas självförtroende vid en eventuell hotfull

situation, både i jobbet och på fritiden’

Lars Andreasson

Ica Supermarket Trollbäcken