Utbildning med Defendo Security

Den 10/2 2015 anordnade vi en kurs i butikssäkerhet med

Bo Privén, Defendo Secutity. Deltagarna var butiksägare i små butiker, och kursen fick god kritik av deltagarna i den utvärdering som skedde direkt efter kursen. Vi hade utbildningen som en del av ett något större arbete, där vi även bjöd de lokala kommunpoliserna för dialog vid ett separat tillfälle. Kommunikationen mellan föreningen och Bo Privén har fungerat väldigt bra, och samarbetet kommer fortsätta om behovet kommer uppstå.

Per Bormark, ordförande Gnesta Handel