"Mitt syfte med utbildningen från Defendo var att skapa en medvetenhet  samt den trygghet som kunskap i hantering av div situationer medför.
Utbildningen motsvarade mina förväntningar och gav bra respons på genomförandet med teori och praktiska övningar om vartannat."
Med mina rekommendationer
Stefan Smedlund
Köpman ICA Abrahamsberg